Aby ubiegać się o pozwolenie na broń, osoba musi spełniać szereg kryteriów, takich jak wiek (powyżej 21 lat), bycie osobą niekaran
ą za umyślne spowodowanie przestępstwa, stałe zamieszkanie na terenie Polski, posiadanie pełną zdolność do czynności prawnych, być zdolnym psychicznie i fizycznie do ubiegania się o posiadanie broni (co musi poświadczyć lekarz i psycholog), oraz otrzymanie pozytywnej opinii od Komendanta Komisariatu Policji w swoim miejscu zamieszkania. Następnie, osoba pragnąca uzyskać pozwolenie musi podejść do egzaminu, który składa się z części teoretycznej (sprawdza znajomość prawa, przepisów dot. Posiadania broni, ustawy, kodeksu karnego itp.)  i praktycznej (prawidłowe składanie i rozkładanie broni, ładowanie amunicji, odbezpieczanie broni etc.).

 

 

Koszt i czas trwania 

 

Taki wniosek należy złożyć u komendanta policji w swoim miejscu zameldowania. Maksymalny koszt uzyskania takiego pozwolenia to 2000 zł, jednak zazwyczaj nie przekracza 1200 zł.  Składają się na niego opłata skarbowa, koszty egzaminów, badań lekarskich i psychologicznych. Rozpatrzenie podania trwa zazwyczaj około miesiąca, jednak w przypadku błędów lub braków w dokumentacji może zostać wydłużona.  Równolegle przeprowadza się wywiad środowiskowy oraz sprawdza, czy dana osoba figuruje w krajowym rejestrze karnym.