Pozwolenie na budowę jest dokumentem wystawianym przez wydział architektury w starostwie, które jest odpowiednie dla danej inwestycji. Jak je uzyskać?

Krok 1 

Pierwszym krokiem jest uzyskanie w urzędzie gminy wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gdy działka jest objęta MPZP (w tym przypadku proces uzyskania trwa dużo szybciej) lub warunków zabudowy, gdy działka nie jest objęta MPZP. Decyzje wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Na decyzję taką musimy poczekać do trzydziestu dni.

Jeżeli otrzymamy MPZP bądź WZ, sprawdzamy wymagania planu zagospodarowania terenu. W przypadku błędów, musimy to zgłosić do urzędu gminy.

Krok 2

Kolejnym krokiem jest spotkanie z geodetą, który wykonuje aktualną mapę niezbędną do wykonania projektu budowlanego.

Krok 3

Bardzo ważnym krokiem jest zakup gotowego projektu budowlanego. Musi on pasować do wymiarów działki i wytycznych, które wcześniej określiła gmina. Projekt taki zawiera: część opisową, konstrukcyjną, instalacyjną, architektoniczną, zgody na zmiany, charakterystykę energetyczną.

Krok 4

Później ma miejsce dostosowanie projektu do warunków terenowych. Tutaj potrzebny jest architekt, który sporządza projekt zagospodarowania terenu. Zaadaptowany projekt, posiadający mapę działki z obrysem domu to jeden z najważniejszych etapów.

Krok 5

Architekt na tym etapie przygotowuje dokumentację Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Jest to opinia, która ustala odległości między projektowanymi obiektami.

Krok 6

I nareszcie - uzyskanie pozwolenia na budowę. Wydawane jest w formie decyzji przez starostę. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się na formularzu urzędowym. Wniosek zawiera nazwę inwestora, rodzaj inwestycji, adres oraz oznaczenie nieruchomości. Wydanie decyzji trwa do 65 dni.