By handlować nawozami, w pierwszej kolejności musimy zdobyć pozwolenie od Ministra Rolnictwa. O takowe pozwolenie możemy ubiegać się zarówno jako producent, jak i importer. Producent - jeśli nawóz powstał w Polsce, importer - jeśli przywozimy nawóz z państwa spoza UE, producent lub inny podmiot -  jeśli nawóz powstał na terenie innego państwa UE, a chcemy nim handlować w Polsce.

Przed złożeniem wniosku, musimy upewnić się, że przesłaliśmy próbki do Instytutu Medycyny Wsi, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Instytutu Ochrony Środowiska i otrzymaliśmy pozytywne potwierdzenie. Nawóz nie może przekraczać dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń: kadmem, ołowiem, rtęcią oraz arsenem. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, a także Instytut Nawozów Sztucznych muszą potwierdzić pozytywny wpływ nawozu na rozwój, kondycję roślin, żyzność gleb, polepszenie plonów. Konieczna będzie także instrukcja stosowania, przechowywania, informacja, że nawóz nie został wytworzony z resztek martwych zwierząt. 

Powinniśmy posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji, Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, całość dokumentów powinna być w języku polskim.

W zależności od rodzaju nawozu, istnieją dodatkowe, konieczne opinie. Jeśli nawóz dotyczy warzyw, opinie wydaje Instytut Warzywnictwa. W przypadku roślin ozdobnych, trawników czy roślin sadowniczych, opinie wydaje Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.  Instytut Badawczy Leśnictwa wydaje opinię o terenach leśnych, natomiast Instytut Melioracji i Użytków Zielonych o użytkach zielonych.

Pozwolenie na obrót nawozem krok po kroku

1. Składamy wniosek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

2. Sprawdzamy wniosek: sprawdź wymogi formalne oraz merytoryczne.

3. Otrzymasz potwierdzenie.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty, w wysokości ok. 700 zł. Czas oczekiwania wynosi 1 miesiąc. W przypadku decyzji odmownej, możemy się odwołać w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.