Egzotyczne gatunki zwierząt wymagają zgłoszenia do rejestru (według ustawy z 16.04.2004 o ochronie przyrody). Dotyczy to płazów, gadów, ptaków, ssaków.

Co musimy wiedzieć o pozwoleniu na egzotyczne zwierzęta?

W terminie do 14 dni musimy złożyć wniosek o dokonanie wpisu. Składamy go staroście.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na egzotyczne zwierzęta?

Wniosek ten musi zawierać datę dokonania wpisu, naniesienia zmiany danych, które zostały wpisane z rejestru lub datę wykreślenia z rejestru (w zależności od tego, o co wnioskujemy). We wniosku umieszczamy także imię, nazwisko, adres (lub siedzibę w przypadku hodowli) posiadacza zwierzęcia egzotycznego. Wprowadzamy również adres miejsca przetrzymywania zwierząt egzotycznych lub hodowli, liczbę zwierząt, nazwę gatunków (w  języku polskim oraz łacińskim), datę oraz miejsce urodzenia zwierzęcia, jego płeć, datę wejścia w posiadanie danego zwierzęcia egzotycznego. Jeśli zwierzę egzotyczne jest oznakowane, musimy także opisać oznakowanie. Ważnym punktem jest także wskazanie celu przetrzymywania zwierzęcia.

Które zwierzęta egzotyczne podlegają rejestracji?

Zwierzętami, które wymagają pozwolenia są papugi, m.in. amazonki, ary, żako, kakadu, a także żółwie (stepowy, grecki, iberyjski), pytony, węże boa, legwany, warany, kameleony, skorpiony, ptaszniki. Szczegółowe informacje o gatunkach znajdziemy w Rozporządzeniu Komisji (WE).

Kiedy nie musimy rejestrować zwierząt egzotycznych?

Z obowiązku rejestracji zwierząt egzotycznych są zwolnione ogrody zoologiczne, podmioty, które prowadzą działalność z zakresu handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych oraz jeśli czasowo przetrzymujemy zwierzęta - leczenie, rehabilitacja.