By uzyskać w Polsce pozwolenie na posiadanie kuszy, pierwszym krokiem jest przejście badań lekarskich - testów psychologicznych, psychiatrycznych, badania wzroku, słuchu, wykonanie EKG itp. Koszt takich badań to ok. 400 zł. W tym celu musimy odnaleźć placówkę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań dla osób, które ubiegają się o pozwolenie na broń. Informacje o tym, gdzie znajduje się najbliższa placówka, znajdziemy na stronie internetowej rodzimej Komendy Wojewódzkiej Policji. Po pozytywnym przejściu badań, otrzymujemy orzeczenie, które dołączamy do wniosku o pozwolenie. Kolejnym krokiem jest zdobycie uwiarygadniającego dokumentu. Może być to zaświadczenie o niekaralności, list popierający od instytucji, list referencyjny od klubu łuczniczego. Postarajmy się o jakikolwiek możliwy dokument - dzięki temu będziemy bardziej wiarygodni. 

Zanim złożymy wniosek, musimy uiścić opłatę ok. 250 złotych. Możemy to zrobić drogą elektroniczną, a potwierdzenie przelewu dołączyć do wniosku. Wniosek, wraz z całą dokumentacją, składamy w Komendzie Powiatowej Policji lub Komendzie Miejskiej Policji. Następnie możemy spodziewać się wywiadu środowiskowego i wizyty dzielnicowego. Uprzednio, możemy zostawić na komendzie swój numer telefonu, dzięki temu będziemy mogli umówić się na konkretną datę czy godzinę. Pamiętajmy, że kuszę należy przechowywać w szafce zamykanej na klucz - prawdopodobnie dzielnicowy nas o to zapyta.