Według ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji istnieją sytuację, w których można posiadać broń bez pozwolenia. Jakie to sytuacje? Po pierwsze - gromadzenie broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów (ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach). Kolejnym przypadkiem jest sytuacja, w której używamy broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu. Istnieje tutaj jednak pewien warunek - strzelnica musi działać na podstawie zezwolenia właściwego organu - wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz zatwierdzonego regulaminu. Następną sytuacją jest ta, gdy używamy broni palnej sygnałowej i alarmowej w celu wezwania pomocy lub w celach poszukiwawczych oraz przez osoby uprawione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji w trakcie zawodów, jeśli wymaga ona takiej sygnalizacji.

Występuje jeszcze kilka sytuacji, w których pozwolenie na broń nie jest konieczne:

- dysponowanie bronią przed przedsiębiorców, którzy dokonują obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji,

- dysponowanie bronią przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych,

- posiadanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych,

- posiadanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej o wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA,

- posiadanie ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,

- posiadanie broni pneumatycznej,

- posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni,

- posiadanie broni palnej alarmowej o kalibrze do 6mm.